Serveisturistics
Image default
Business / Marketing and Advertising

Artikel marketing, iedere dag weer

Iedere dag zijn er activiteiten uit te voeren rondom artikel marketing. Van steeds weer unieke artikelen schrijven, het uitzoeken wat de best passende ankerteksten zijn, zoeken naar juiste relevante externe websites en daarbinnen weer de juiste relevante categorieën, dit alles hoort bij artikel marketing. Artikel marketing is het schrijven van artikelen op externe websites met als doel, een verwijzing te krijgen naar je eigen website. Dit zorgt uiteindelijk voor betere posities in de zoekmachines. Echter er moet wel voldaan worden aan een aantal voorwaarden om dit voor elkaar te krijgen.

Waaraan moet je voldoen bij artikel marketing?

De artikelen die gebruikt worden bij artikel marketing moeten inhoudelijk altijd relevant zijn. Relevant betekent in dit geval dat de inhoud een duidelijke relatie moet hebben met de content (inhoud) van de website waarnaar de verwijzing gelegd wordt. Daarnaast moet deze binnen de externe website ook nog eens gekoppeld worden aan een relevante categorie. Bijvoorbeeld: Wanneer u een website heeft die gaat over vorkheftrucks, dan moet het artikel dat u wilt plaatsten ook een duidelijke relatie tot vorkheftrucks (of de toepassingen daarvoor) hebben en niet slechts over dating gaan. Hetzelfde geldt voor de categorie waaronder het geplaatst moet worden. De categorie moet vorkheftruck/bouw/laden/enz. gerelateerd zijn, artikelen plaatsen onder de categorie dating of vrouw wordt duidelijke minder gewaardeerd door Google. Tevens moet ieder artikel inhoudelijk anders zijn dan reeds bestaande of reeds gepubliceerde artikelen. Dus eenvoudig een stukje tekst kopiëren dat u op het internet vindt is vooral niet erg handig en wordt gestraft met een verlaging van de ranking. Ook een artikel dat door u zelf geschreven en gepubliceerd is op een externe website, mag slechts eenmaal gebruikt worden. Wanneer u gebruik maakt van een goed artikel marketing portaal, wordt dit gecontroleerd zodat u gedwongen bent steeds unieke artikelen te publiceren. Tevens moet een goed artikel marketing portaal ook voldoende, relevante, categorieën hebben, of minimaal de mogelijkheid bieden, relevante, categorieën aan te kunnen maken of vragen.

Succesvolle artikel marketing

Wanneer niet afgeweken wordt van relevantie, zowel met betrekking tot de inhoud van het artikel als wel de categorie waarbinnen het artikel gepubliceerd wordt, heeft u al een deel van een hogere ranking in het vizier. Wat zeker van belang is om nog beter te gaan scoren met artikel marketing is de frequentie van het publiceren van artikelen met een verwijzing naar dezelfde website. Het is van belang dat dit gedoseerd en gevarieerd plaats vindt. Indien teveel artikelen met een verwijzing naar dezelfde website in een zeer korte tijd gepubliceerd worden, wordt men over het algemeen gestraft met een terugval in de ranking (met geluk slechts tijdelijk, men noemt dit “sandboxing”, met pech verdwijnt men voor langere tijd volledig uit beeld dankzij een “handmatige maatregel”). Variatie met betrekking tot de ankertekst (het woord, begrip of frase vanwaar de verwijzing naar uw website gelegd wordt) is ook van groot belang. In het voorbeeld van de website over vorkheftrucks (of een vorkheftruck) mag slechts 4-5% van de ankerteksten dit woord bevatten, de rest moet (semantisch) verdeeld worden over andere aanduidingen (bijvoorbeeld: vorkheftruck leveranciers, vorkheftruck leasen, enz.). Wanneer u zich aan deze, redelijk eenvoudige en duidelijke punten houdt, kunt u er vanuit gaan de uw artikel marketing een heel belangrijke steen bijdraagt aan een hoge ranking binnen de zoekmachines.