Leads kopen

Online marketing en leads binnenhalen gaat zeer goed samen, de leads kopen daarna is een zeer verstandig besluit. Marketing in het algemeen is van groot belang voor leadgeneratie en levert regelmatig een lead op. Het succes van Mona illustreert hoe boeiend het vakgebied marketing is. Bovendien verheldert dit praktijkvoorbeeld het soort kansen waarop marketeers kunnen inspelen en de bedreigingen waarmee zij in hun dagelijkse werk worden geconfronteerd. Eén ding is duidelijk. Marketing is niet een ‘exacte’ wetenschap met een standaardoplossing voor elk probleem. Anderzijds mogen we ook niet alleen vertrouwen op intuïtie of zakelijk instinct. Om doeltreffende marketing beslissingen te kunnen nemen, moeten we inzicht hebben in de vele grondslagen en technieken van de marketing.

De betekenis van marketing voor leads kopen

Marketing-gerichte ondernemingen hebben als voornaamste doel aan de wensen en behoeften van de klant tegemoet te komen.
De managers in die bedrijven verplaatsen zich voortdurend in de gedachten van hun klanten in plaats van hun eigen product centraal te stellen. Ze zijn gewend om ‘vanuit de markt’ naar hun bedrijf terug te denken. En ze zijn er bovendien van overtuigd dat dit de enige juiste manier van zaken doen is. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de nevenstaande uitspraken van vier topmanagers over marketing?)  Marketing wordt in Nederland nogal eens aangeduid als commerciële economie. Zoals vermeld in het handboek van commerciële beleidsvorming. De officiële definitie: Marketing* is de — op de markt afgestemde — ontwikkeling, prijsbepaling, promotie en distributie van producten, diensten en ideeën, teneinde planmatig transacties te creëren waarmee en personen hun wederzijdse doelstellingen verwezenlijken?). Hieruit blijkt opnieuw dat marketeers niet alleen verkoop en reclame tot hun werkterrein rekenen, maar ook bijvoorbeeld een beslissende stem bij het bepalen welke producten en diensten er worden geproduceerd voor de markt.

Nu is het tijd voor leads kopen

De volgende vraag stelt zich dan: ’Besteden marketeers enerzijds de tijd om leads te werven nodig aan het onderzoeken en analyseren van de wensen en behoeften op de markt?’ Zo zijn zij bijvoorbeeld ook betrokken bij het distribueren van producten, diensten en ideeën en bij tal van andere marketingactiviteiten om de doelstellingen van de organisatie te verwezenlijken. Indien dit goed gedaan wordt, is leads kopen een verstandig besluit.

Meer informatie: https://www.virgoleads.com/